La Gamme POP de Croc'in
La Gamme POP de Croc'in

Croc'in

Bezoek ons in 2020 op de Sial (18-22/10, Parijs) of de PLMA (2-3/12, Amsterdam) en in 2021 op de Sirha (23-27/1, Lyon)!

4 Minipacks - Copie (4)
4 Minipacks - Copie (4)
La Gamme Quatra de Croc'in
La Gamme Quatra de Croc'in

Ontdek onze deegbodempjes om op te vullen

Quatra gamma met rechte randen voor al uw zoete en hartige toepassingen!

croc'in

Beleid voor gegevensbeheer en het gebruik van cookies

 

Beleid voor gegevensbeheer

Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de NV FOOD N’JOY.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres:

Boulevard des Canadiens 116A

7711 DOTTIGNIES

BELGIË

contact@croc-in.com

Voor wie is ons beleid voor gegevensbeheer bedoeld?

Dit beleid is bedoeld voor al onze klanten/leveranciers, voormalige klanten en personen/bedrijven die interesse tonen in onze activiteiten.

Welke categorieën van gegevens verwerken wij?

Natuurlijke personen

Naam, voornaam, taal, telefoonnummer (vast/mobiel), adres.

Bedrijven

Naam van het bedrijf, adres, BTW-nummer, bankgegevens, contactpersoon(-personen): naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres.

In welke gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens, en wat is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Naar aanleiding van een verzoek van een klant of een potentiële klant, of een sollicitatieformulier voor een aanwerving (rechtsgrond: artikel 6a van de privacyregelgeving):

  • Wanneer u ons vragen stelt via onze website, per e-mail, telefonisch of via een ander medium.

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst of het plaatsen van een bestemming (rechtsgrond : artikel 6b van de privacyregelgeving):

  • Voor het toezicht op en de verwerking van bestellingen;
  • Voor het toezicht op en de verwerking van klachten of feedback;
  • Voor het algemene beheer van de relaties met onze klanten en leveranciers

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van onze marketingactiviteiten (rechtsgrond: artikel 6f van de privacyregelgeving):

  • Om u te informeren over onze acties voor de lancering van nieuwe producten
  • Om u te informeren over onze aanwezigheid op professionele evenementen zoals salons

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen (rechtsgrond: artikel 6c van de privacyregelgeving):

Wij moeten ook de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen nakomen betreffende de bewaring en de doorgifte van bepaalde persoonsgegevens aan boekhoudkundige en fiscale diensten.

Kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden?

Uw persoonsgegevens kunnen gecommuniceerd worden aan onze verwerkers in het kader van dienstverleningen voor onze rekening (voorbeeld: informaticadiensten, clouds,…) et uitsluitend op basis van onze instructies. In dit geval hebben wij ons ervan verzekerd dat de dienstverleners waarmee wij werken alle technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden, afhankelijk van de categorieën (klanten/leveranciers, personeel/kandidaten), bewaard binnen de door de AVG toegestane limieten.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij stellen alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen voor het garanderen van de veiligheid van deze gegevens.

Over welke rechten beschikt u? Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

In overeenstemming met de AVG beschikt u over een recht van toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op vergetelheid in de door de wetgeving vermelde gevallen. In geval van een betwisting met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens totdat de betwisting opgelost is. Tenslotte beschikt u over het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft te allen tijde en zonder rechtvaardiging het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten:

Stuur ons een schriftelijk verzoek, vergezeld van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: Boulevard des Canadiens 116A, 7711 DOTTIGNIES , BELGIË, of naar het volgende e-mailadres: contact@croc-in.com.

U kunt ook altijd beroep aantekenen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via het volgende emailadres: commission@privacycommission.be.

Beleid voor het gebruik van cookies

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen verkrijgt Croc’In uw voorafgaande toestemming voor de bewaring van cookies voor reclamedoeleinden, metingen van internetbezoek en delen op sociale netwerken. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door een schriftelijk verzoek in te dienen zoals hierboven beschreven is.

  1. Instelling van uw browserprogramma

U kunt uw browser instellen om cookies op te slaan op uw computer, ofwel om ze te weigeren, systematisch of naargelang de uitgever. U kunt uw browser ook configureren om vóór een cookie in aanmerking genomen wordt om opgeslagen te worden op uw computer, ad hoc te vragen of cookies moeten aanvaard of geweigerd worden.

Hoe geeft u uw keuze aan in de browser die u gebruikt?

De configuratie voor het beheer van de cookies en van uw keuzes is verschillende voor elke browser. In het helpmenu van uw browser komt u te weten hoe u uw voorkeuren voor cookies kunt wijzigen.

  1. Instelling van het besturingssysteem van uw smartphone

U kunt de bewaring van Cookies op uw smartphone regelen in de instellingen van het besturingssysteem.

In iOS: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

In Android: https://support.google.com/chrome/topic/3434352